Dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

Dự án thua lỗ, ngân hàng yếu kém tiếp tục được tập trung tháo gỡ

Tài chính - Ngân hàng 06/05/2023, 08:11

Báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023, ngày 5/5/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng,...