Còn hơn 1 tháng chạy chỉ tiêu, một loạt doanh nghiệp giảm kế hoạch lợi nhuận từ 30% cho đến 90%

Còn hơn 1 tháng chạy chỉ tiêu, một loạt doanh nghiệp giảm kế hoạch lợi nhuận từ 30% cho đến 90%

Doanh nghiệp 18/11/2022, 11:22

Kinh doanh gặp khó, Tập đoàn Masan, Petrolimex, Chứng khoán KS, Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2... đồng loạt giảm mục tiêu lợi nhuận xuống thấp hơn kế hoạch dự kiến.