Thị trường bất động sản Bắc Giang bất động: Gỡ khó thế nào?

Thị trường bất động sản Bắc Giang bất động: Gỡ khó thế nào?

Bất động sản 22/05/2023, 08:05

Các cuộc đấu giá chỉ còn vài người tham gia, giá chênh lệch thấp, số lượng bỏ nhiều… khác hẳn với không khí tập nập trước đây...