Condotel, Officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Condotel, Officetel sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu

Bất động sản 05/04/2023, 11:24

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (Nghị định 10). Trong đó, Condotel, biệt thự nghỉ dưỡng nếu đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 20/5/2023.