Topic : gồng lãi vay

Lỡ lướt sóng thành “ôm bom”, nhà đầu tư non vốn nên cắt lỗ hay cố giữ tài sản chờ thị trường?

Lỡ lướt sóng thành “ôm bom”, nhà đầu tư non vốn nên cắt lỗ hay cố giữ tài sản chờ thị trường?

Bất động sản 08/11/2022, 23:24

Nỗi lo mà đa số nhà đầu tư thời điểm này nhắc nhiều nhất có lẽ là: Đến khi nào, thị trường BĐS mới thực sự hồi phục?