Topic : Greenstock

Cảnh báo ứng dụng đầu tư chứng khoán Greenstock, Infina, Savenow, BUFF hoạt động không phép

Cảnh báo ứng dụng đầu tư chứng khoán Greenstock, Infina, Savenow, BUFF hoạt động không phép

Chứng khoán 23/04/2023, 08:36

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ra cảnh báo tới các nhà đầu tư về hiện tượng một số doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động kinh doanh chứng khoán không phép.