Nhiều người dự định ra Tết có tiền nhàn rỗi sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng

Nhiều người dự định ra Tết có tiền nhàn rỗi sẽ gửi tiết kiệm ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 24/01/2023, 15:07

Sau Tết là thời điểm lượng tiền nhàn rỗi khá lớn trong dân cư, gồm tiền thưởng, tiền dư dả không chi tiêu hết trong dịp nghỉ lễ.