Chỉ định chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate có đúng luật?

Chỉ định chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate có đúng luật?

Bất động sản 12/05/2023, 16:54

Khu đô thị Hà Nội Westgate được chỉ định chủ đầu tư trong khi Luật Đất đai quy định cần phải đấu giá, đấu thầu. Tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng chậm...