Thứ sáu, 12/05/2023, 16:54 PM

Chỉ định chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate có đúng luật?

Khu đô thị Hà Nội Westgate được chỉ định chủ đầu tư trong khi Luật Đất đai quy định cần phải đấu giá, đấu thầu. Tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng chậm nhất là quý IV/2023, song đến nay dự án vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, ì ạch thi công, hiện trạng vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc hoang hoá sau 15 năm giao đất.

Chỉ định chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate có đúng luật?
Sau 15 năm giao đất, dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, chỉ có một vài máy móc thi công ì ạch.
 

Chậm do chờ thị trường phát triển

Ngày 15/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây (nay là Thành phố Hà Nội) có Quyết định số 2431/QĐ-UBND về việc giao chính thức 444.036m2 (trong tổng số 578.993m2 đã được UBND tỉnh tạm giao tại Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 04/2/2008) đất thuộc địa bàn thị trấn Quốc Oai và xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai cho Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp để thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai (tên thương mại là Khu đô thị Hà Nội Westgate).

Ngày 31/10/2013, UBND Thành phố Hà Nội cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 011022002140 cho Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp và đơn vị Keppel Land Investment (Ha Noi) PTE LTD. Thành lập liên doanh với doanh nghiệp mới là Công ty TNHH Liên doanh Ha Noi Westgate để đầu tư dự án này với số vốn gần 3.000 tỷ đồng.

Tại mục 6 của Giấy Chứng nhận Đầu tư có quy định: “Hoàn thành việc xây dựng các công trình của dự án trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận Đầu tư”; Tại mục 8.16 có nội dung: “Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo đúng tiến độ quy định tại Giấy Chứng nhận Đầu tư này và pháp luật Việt Nam mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị thu hồi Giấy Chứng nhận Đầu tư; với những diện tích đất đã bàn giao trên thực địa mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với tiến độ đã cam kết sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai”.

Quy định tại Giấy Chứng nhận Đầu tư là như vậy, nhưng đến nay dự án không những không bị thu hồi mà còn liên tục được UBND Thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kéo dài tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng đến quý IV/2023, cụ thể bởi các quyết định: Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong đó diện tích khu đất lập điều chỉnh quy hoạch 56,7929ha (có 444.036m2 đã giao chính thức để thực hiện dự án), quy mô dân số dự kiến khoảng 868 người; Quyết định số 841/QĐ-UBND điều chỉnh Chủ trương đầu tư ngày 19/2/2019.

Theo Kết luận Thanh tra số 1047/KL-STNMT-TTr ngày 08/5/2019, về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty Cổ phần tài chính và phát triển doanh nghiệp kết luận việc chậm tiến độ có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Theo đó: “Đến thời điểm thanh tra, dự án chậm triển khai so với quy định tại Giấy phép Đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Việc chậm triển khai thực hiện dự án có nguyên nhân khách quan do phải điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp phù hợp với quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai tỷ lệ 1/5000. Chủ đầu tư chưa tích cực triển khai dự án do có những vướng mắc trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, còn chờ thị trường phát triển, việc điều chỉnh giảm quy mô xây dựng của dự án so với trước đây tác động đến nhà đầu tư”.

Đối với 1 số dự án phục vụ giải phóng mặt bằng như “Xây dựng công trình hoàn trả đường dây 22KV và 35KV để giải phóng mặt bằng” có thời thực hiện dự án năm 2019-2021 nhưng đến nay chưa thực hiện (theo ông xác nhận của ông Trần Quang Chung, đại diện chủ đầu tư).

Làm việc với ông Trần Quang Chung - Trưởng phòng Đầu tư Công ty TNHH Liên doanh Ha Noi Westgate: Chúng tôi được biết lý do dự án không bị thu hồi là do đã được tỉnh Hà Tây giao đất chính thức 1 phần lớn năm 2008. Tiến độ dự án liên tục bị chậm, kéo dài là do sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội nên mất khoảng thời gian dài Hà Nội điều chỉnh lại quy quy hoạch phân khu, việc này ảnh hưởng tới tiến độ của dự án. Dự án mới chỉ giải phóng mặt bằng được khoảng 95% nên chưa thể triển khai đầu tư, xây dựng như tiến độ được duyệt.

Mặt khác, do trước đây tỉnh Hà Tây (cũ) giao đất, nay sáp nhập tỉnh Hà Tây về Hà Nội nên phải chờ Hà Nội ra quyết định giao đất lại mới có thể thực hiện đầu tư, xây dựng được. Dự án bị chậm tiến độ, nhiều khả năng không thể hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào sử dụng theo kế hoạch quý IV/2023, tới đây có thể tiếp tục đề nghị điều chỉnh kéo dài thời hạn.

Khảo sát thực tế, tại dự án vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ cây um tùm, trong dự án có tập kết đất để san nền và chỉ có 1 vài máy móc hoạt động cầm chừng.

Vì sao dự án này chậm tiến độ so với thời hạn trong Giấy Chứng nhận Đầu tư, nhưng vẫn được Hà Nội điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2019 kéo dài thời hạn hoàn thành đến quý IV/2023? Dự án này đứng trước nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ vì hiện nay dự án chưa giải phóng mặt bằng xong, chưa san lấp xong, chưa xây dựng cơ sở hạ tầng trong khi thời hạn chỉ còn khoảng 7 tháng nữa. Liệu UBND Thành phố Hà Nội có thu hồi hay tiếp tục gia hạn thời gian hoàn thành?

Chỉ định chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Hà Nội Westgate có đúng luật?
Phía trước công trình lầy lội khi trời mưa, bụi bẩn khi trời nắng.
 

Chỉ định chủ đầu tư có đúng luật?

Ngày 3/7/2008, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 2006/QĐ-UBND giao Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm (chỉ định) chủ đầu tư dự án này.

Nghiên cứu hồ sơ dự án này do đại diện chủ đầu tư cung cấp, chúng tôi không thấy có bất kỳ văn bản nào liên quan đến thủ tục đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, việc chỉ định chủ đầu tư dự án này liệu có đúng với quy định của pháp luật hay không cần được các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai 2003 quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất: “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; b) Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê; c) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; d) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đ) Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; e) Các trường hợp khác do Chính phủ quy định”.

Theo các quyết định chỉ định chủ đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500... đều lấy tên dự án là “Khu đô thị và dịch vụ phía Tây Quốc Oai”.

Tại Giấy Chứng nhận Đầu tư cấp cho dự án và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đều quy định mục tiêu dự án là “...Kinh doanh nhà ở và các công trình xây dựng khác trong Khu đô thị, bao gồm cả việc cho thuê và bán cho các đối tượng được pháp luật Việt Nam cho phép...”.

Tại Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có nội dung quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ có diện tích 155.392m2; đất trường trung học phổ thông diện tích 18.387m2; đất công cộng đơn vị ở 2.874m2; đất ở biệt thự 48.922m2; đất ở liền kề 6.182m2…

Đối chiếu mục tiêu của dự án với quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai 2003 thấy rằng dự án làm nhà ở để bán, cho thuê thì cần đấu giá hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư mới phù hợp với quy định pháp luật. Việc chỉ định chủ đầu tư dự án này cần phải được cơ quan chức năng xem xét lại, trả lời công luận một cách tường minh.

Từ những căn cứ trên, chúng tôi cho rằng, việc chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng và việc chỉ định chủ đầu tư đối với dự án này cần được cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội xem xét, nghiên cứu xem có đúng quy định của pháp luật không. Có nên tiếp tục điều chỉnh lùi tiến độ của dự án không nếu tới đây dự án không “về đích” đúng hạn. Có cần xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan liên quan không.


3 dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Phú Thọ được vay vốn gói 120.000 tỷ đồng
3 dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Phú Thọ được vay vốn gói 120.000 tỷ đồng

3 dự án nhà ở xã hội tại Phú Thọ bao gồm khu nhà ở thấp tầng Minh Phương, khu nhà ở xã hội công nhân của khu công nghiệp (KCN) Thụy Vân...

Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản: Chủ động và tích cực
Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản: Chủ động và tích cực

Các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trọng tâm của ngành Xây dựng đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản...

Tin bất động sản ngày 9/6: Hà Nội chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên giải trí 3ha tại Tây Hồ
Tin bất động sản ngày 9/6: Hà Nội chấm dứt hoạt động dự án tổ hợp công viên giải trí 3ha tại Tây Hồ

Tây Ninh dự kiến phát triển 3.800 căn nhà ở xã hội trong năm 2023; Lai Châu thu hồi hơn 210ha đất để làm dự án; Phú Thọ công bố 3 dự án nhà ở...

Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm
Hơn 550 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong 5 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng 30,4% so cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới cũng giảm tới 61,4% so cùng kỳ năm trước.

Bình Phước: Đôn đốc triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội
Bình Phước: Đôn đốc triển khai đầu tư các dự án nhà ở xã hội

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Công văn số 1855/UBND-KT về việc đôn đốc triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội...

Bình Định: Xử lý tồn tại, sai sót của dự án Phương Mai Bay Resort
Bình Định: Xử lý tồn tại, sai sót của dự án Phương Mai Bay Resort

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn yêu cầu Công ty cổ phần Phương Mai Bay, chủ đầu tư dự án Phương Mai Bay Resort xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể...

Sắp khởi công 4 tuyến giao thông quan trọng phía Nam và Tây Nguyên
Sắp khởi công 4 tuyến giao thông quan trọng phía Nam và Tây Nguyên

Bộ Giao thông Vận tải vừa có Báo cáo số 5835/BGTVT-CQLXD ngày 6/6/2023 gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch khởi công các dự án đường bộ cao tốc, đường vành đai.

Hà Nội: Chung cư giãn dân xuống cấp, bỏ hoang, “không một bóng người”
Hà Nội: Chung cư giãn dân xuống cấp, bỏ hoang, “không một bóng người”

Đã nhiều năm kể từ khi dự án giãn dân phố cổ được hoàn thiện, tuy nhiên cho đến nay, 5 khối nhà trên tuyến đường Lý Sơn (Thượng Thanh, Long Biên)...

Bình Định chấn chỉnh loạt dự án lớn của Công ty Phát Đạt
Bình Định chấn chỉnh loạt dự án lớn của Công ty Phát Đạt

Mới đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt về một số dự án trên...

HoREA: Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội
HoREA: Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội

Theo Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA), gói tín dụng 120.000 tỷ đồng không phải là gói tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội, bởi lẽ nếu là gói tín...

Quy định mới mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Quy định mới mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 35/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Chuyên gia chia sẻ lưu ý khi đầu tư bất động sản tại châu Á
Chuyên gia chia sẻ lưu ý khi đầu tư bất động sản tại châu Á

Khối lượng đầu tư vào thị trường bất động sản Châu Á - Thái Bình Dương trong những tháng đầu năm 2023 đã ghi nhận giảm. Tuy nhiên, trước những khó khăn...

Tin bất động sản ngày 8/6: Doanh nghiệp hơn 1 năm tuổi trúng dự án hơn 2.000 tỷ tại Hòa Bình
Tin bất động sản ngày 8/6: Doanh nghiệp hơn 1 năm tuổi trúng dự án hơn 2.000 tỷ tại Hòa Bình

Thừa Thiên Huế quy hoạch mới KĐT du lịch sinh thái biển Cảnh Dương; Đà Nẵng đấu giá 2 khu đất lớn ở quận Cẩm Lệ; Long An tìm nhà đầu...

Những điều kiện cần đáp ứng nếu muốn sang tên sổ đỏ cho người khác
Những điều kiện cần đáp ứng nếu muốn sang tên sổ đỏ cho người khác

Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất (chỉ có đất), quyền...

Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm
Chủ tịch HĐQT ThuDuc House nộp đơn xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) vừa công bố thông tin về việc xin từ nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT cũng như thành viên ủy ban kiểm toán của ông Nguyễn Huy Hoàng.

Quốc Oai (Hà Nội): Quyết liệt kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm đất đai
Quốc Oai (Hà Nội): Quyết liệt kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm đất đai

Huyện Quốc Oai (Thành phố Hà Nội) là một trong những địa phương đang từng bước lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn...

Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số
Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tại phiên Quốc hội tiến hành chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm...

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: Còn chờ điều gì để giải ngân?
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng: Còn chờ điều gì để giải ngân?

Chương trình gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hướng tới các chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (NƠCN), dự án cải tạo, xây dựng lại...

Đưa dự án KDC Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai vào diện theo dõi
Đưa dự án KDC Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai vào diện theo dõi

Mới đây, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP. HCM vừa tổ chức cuộc họp định kỳ tháng 5, do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM chủ trì. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thống nhất đưa dự án KDC Phước Kiển của Quốc Cường Gia Lai vào diện theo dõi.

VnFinance
VnFinance VnFinance VnFinance VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance