Hạ tầng kết nối tăng sức hút cho vùng lõi thủ đô

Hạ tầng kết nối tăng sức hút cho vùng lõi thủ đô

Bất động sản 21/10/2022, 15:05

Hạ tầng giao thông của Hà Nội ngày càng được hoàn thiện theo hướng thuận tiện, hiện đại không thua kém thủ độ các nước phát triển, tạo hấp lực mạnh mẽ...