Bình Thuận hủy giao đất dự án Dự án Hamubay Phan Thiết

Bình Thuận hủy giao đất dự án Dự án Hamubay Phan Thiết

Bất động sản 06/08/2022, 05:56

Lý do thu hồi và hủy bỏ Biên bản giao đất trên thực địa Dự án Hamubay Phan Thiết là do việc bàn giao đất trên thực địa chưa phù hợp với quy định...