BYD tồn kho hàng chục nghìn xe tại châu Âu vì chất lượng và nhu cầu sụt giảm

BYD tồn kho hàng chục nghìn xe tại châu Âu vì chất lượng và nhu cầu sụt giảm

Xe và Công nghệ 23/04/2024, 06:47

Không chỉ tồn kho hàng chục nghìn xe tại châu Âu vì nhu cầu sụt giảm, BYD còn gặp một số vấn đề về chất lượng, tờ Wall Street Journal còn thống kê hàng loạt...