Các doanh nghiệp liên quan đến 'Bầu' Thụy làm ăn ra sao?

Các doanh nghiệp liên quan đến "Bầu" Thụy làm ăn ra sao?

Doanh nghiệp 16/03/2023, 14:56

Ông Nguyễn Đức Thụy - Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank nổi tiếng trong giới doanh nhân bởi cái tên gắn với từ bầu Thụy. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp liên quan đến...