KienlongBank nâng cấp thành công hệ thống Thẻ mới

KienlongBank nâng cấp thành công hệ thống Thẻ mới

Tài chính - Ngân hàng 15/12/2022, 10:35

Sau hơn 6 tháng triển khai, KienlongBank công bố chính thức nâng cấp thành công hệ thống core Thẻ mới - Smart Vista. Lần nâng cấp này là cơ sở quan trọng để Ngân hàng...