Gia đình Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung sắp nhận về hơn 16 tỷ đồng cổ tức

Gia đình Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung sắp nhận về hơn 16 tỷ đồng cổ tức

Doanh nghiệp 29/12/2022, 10:14

Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cùng con gái sở hữu tổng cộng 11,2% vốn PNJ, tương ứng nhận được hơn 16,6 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới.