Đầu tư trực tiếp của Pháp vào Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD

Đầu tư trực tiếp của Pháp vào Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD

Tin nóng 31/08/2022, 12:04

Cho đến nay đầu tư trực tiếp của Pháp vào Việt Nam đạt gần 4 tỷ USD, chiếm 14% tổng vốn FDI của EU đang đầu tư vào Việt Nam, đứng thứ 16/141 quốc gia...