Blockchain đang được ứng dụng tại Việt Nam như thế nào?

Blockchain đang được ứng dụng tại Việt Nam như thế nào?

Tin nóng 23/05/2022, 14:39

Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng Blockchain là tiền ảo, công nghệ này đang được ứng dụng để giải nhiều bài toán thuộc các lĩnh vực khác nhau.