Thành phố Hồ Chính Minh: Các dự án bất động sản vướng mắc gì?

Thành phố Hồ Chính Minh: Các dự án bất động sản vướng mắc gì?

Bất động sản 14/05/2023, 07:52

Mới đây, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ (Tổ Công tác) về giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) đã nhận...