Giá tiêu hôm nay 14/6: Đi ngang tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 14/6: Đi ngang tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/06/2022, 07:56

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 71.000 - 74.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 24/5: Ổn định tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay 24/5: Ổn định tại thị trường trong nước

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/05/2022, 08:19

Giá tiêu hôm nay giao dịch trong khoảng từ 72.000 - 75.500 đ/kg.