Nới room tín dụng, đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp

Nới room tín dụng, đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ 2% lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp

Tài chính - Ngân hàng 17/09/2022, 10:51

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho rằng, nếu dự báo cuối năm tình hình lạm phát có thể được kiềm chế tốt thì nên cân nhắc...