Đã gia hạn, giảm thuế, phí hơn 60 nghìn tỷ đồng

Đã gia hạn, giảm thuế, phí hơn 60 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp 22/02/2023, 08:18

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP,...