Topic : Hòa Bình Corp

Nội chiến Hòa Bình Corp: Đến lượt ông Nguyễn Công Phú biên “tâm thư”, nhấn mạnh do năng lực quản lý của ông Hải kém...

Nội chiến Hòa Bình Corp: Đến lượt ông Nguyễn Công Phú biên “tâm thư”, nhấn mạnh do năng lực quản lý của ông Hải kém...

Doanh nghiệp 04/01/2023, 21:33

Mới đây, ông Nguyễn Công Phú đã gửi thư ngỏ từ Pháp cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) và các cổ đông CTCP Tập đoàn xây dựng Hoà Bình xung quanh lùm xùm...