Kido (KDC) hoãn chia cổ tức đặc biệt 50%, góp vốn thành lập công ty chế biến nước mắm

Kido (KDC) hoãn chia cổ tức đặc biệt 50%, góp vốn thành lập công ty chế biến nước mắm

Doanh nghiệp 24/02/2023, 14:49

Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức đặc biệt nói trên sẽ được công ty thông báo sau.