NCB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

NCB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Tài chính - Ngân hàng 19/06/2022, 07:30

Ngày 18/06/2022, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022.