Topic : Hội An Invest

Toàn bộ cổ phần của Đất Xanh tại Sài Gòn Riverview sẽ được nhượng cho Hội An Invest

Toàn bộ cổ phần của Đất Xanh tại Sài Gòn Riverview sẽ được nhượng cho Hội An Invest

Doanh nghiệp 22/02/2023, 08:10

Ngày 20 02, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại công ty con – Công ty Cổ phần Sài Gòn Riverview cho Công ty Cổ phần Hội An Invest.