Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô

Tin nóng 30/08/2022, 21:46

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành mới đây đã ký Quyết định 986/QĐ-TTg thành lập Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng...