Topic : HSBC Holdings

Nóng: HSBC mua lại ngân hàng SVB ở Anh với giá 1 bảng

Nóng: HSBC mua lại ngân hàng SVB ở Anh với giá 1 bảng

Tài chính - Ngân hàng 13/03/2023, 16:06

Ngân hàng SVB ở Anh được mua lại với giá tương đương gần 29.000 đồng.