Lộ diện lĩnh vực có mức lương cao nhất Việt Nam, có vị trí lên tới 600 triệu đồng?

Lộ diện lĩnh vực có mức lương cao nhất Việt Nam, có vị trí lên tới 600 triệu đồng?

Doanh nghiệp 14/03/2023, 07:56

Theo báo cáo Hướng dẫn lương 2023 của Adecco, một số vị trí trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính đang có mức lương cao nhất trong số các nhóm ngành.