Topic : huỷ dự án

Đồng Nai: Huỷ 24 dự án khu dân cư và đất đầu tư BT tại huyện Long Thành

Đồng Nai: Huỷ 24 dự án khu dân cư và đất đầu tư BT tại huyện Long Thành

Bất động sản 19/08/2022, 14:36

Huyện Long Thành có 16 dự án khu dân cư, tái định cư bị và 8 khu đất đầu tư BT bị hủy bỏ do quá thời hạn chưa triển khai thực hiện.