Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Quảng Ninh hủy thầu dự án Monbay Vân Đồn do nhà đầu tư không đủ năng lực

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Quảng Ninh hủy thầu dự án Monbay Vân Đồn do nhà đầu tư không đủ năng lực

Bất động sản 08/01/2023, 09:10

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Quảng Ninh hủy thầu dự án Monbay Vân Đồn; Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)…