Topic : KCN Quang Châu

Tin bất động sản ngày 18/8: Foxconn dự kiến đầu tư 300 triệu USD tại KCN Quang Châu

Tin bất động sản ngày 18/8: Foxconn dự kiến đầu tư 300 triệu USD tại KCN Quang Châu

Bất động sản 18/08/2022, 11:50

Phú Yên đấu giá quyền sử dụng đất tìm nhà đầu tư dự án nhà ở hơn 820 tỷ đồng; Hưng Yên bác đề xuất 2 khu đô thị gần 1.600 tỷ đồng...