SHP lấy tiền đâu trả 1.188 tỷ đồng cổ tức cho KBC?

SHP lấy tiền đâu trả 1.188 tỷ đồng cổ tức cho KBC?

Doanh nghiệp 05/01/2023, 15:14

KBC sắp nhận được 1.188 tỷ đồng cổ tức từ công ty con là KCN Sài Gòn – Hải Phòng (SHP). Với mức chi trả cổ tức cao kỷ lục trên (tương đương 330%), tình...