Không còn ưu đãi lãi suất, nhiều người trì hoãn kế hoạch mua nhà

Không còn ưu đãi lãi suất, nhiều người trì hoãn kế hoạch mua nhà

Bất động sản 30/12/2022, 23:32

Mức lãi suất liên tục gia tăng trong khi các dự án dừng chương trình hỗ trợ lãi suất khiến nhiều người có nhu cầu sở hữu nhà ở không dám “xuống tiền”.