'Đại gia' bất động sản Hà Đô ghi nhận lãi tăng nhờ mảng năng lượng

'Đại gia' bất động sản Hà Đô ghi nhận lãi tăng nhờ mảng năng lượng

Bất động sản 08/11/2022, 06:22

Nhìn vào cơ cấu doanh thu của Hà Đô, bất động sản đã không còn là mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp kể từ đầu năm nay.