Chào bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD bị “chê đắt”, đại gia Đường bia nói 'khách sạn số 1 thế giới, bình thường...

Chào bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD bị “chê đắt”, đại gia Đường bia nói "khách sạn số 1 thế giới, bình thường...

Bất động sản 06/03/2023, 07:35

Doanh nhân Nguyễn Hữu Đường - chủ khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake cho biết: "Nếu không vì khó khăn dòng tiền có trả 1 tỷ USD tôi cũng không bán...