Nhà Khang Điền tiếp tục bảo lãnh cho Nhà Khang Phúc vay 930 tỷ đồng tại OCB

Nhà Khang Điền tiếp tục bảo lãnh cho Nhà Khang Phúc vay 930 tỷ đồng tại OCB

Bất động sản 22/12/2022, 00:51

Nhà Khang Điền sẽ bảo lãnh khoản vay trị giá 930 tỷ đồng của Nhà Khang Phúc tại OCB. Mục đích để nộp tiền sử dụng đất giai đoạn 1 của dự án Bình Hưng.