Lo ngại kẽ hở cho hành vi trục lợi trong kinh doanh khí

Lo ngại kẽ hở cho hành vi trục lợi trong kinh doanh khí

Tin nóng 28/08/2022, 06:44

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo xu hướng nới lỏng điều kiện cấp phép, theo đó có thể tạo kẽ hở...