Topic : kho bạc

Hiện có gần 900 nghìn tỷ đồng tồn quỹ ngân sách Nhà nước được gửi ngân hàng

Hiện có gần 900 nghìn tỷ đồng tồn quỹ ngân sách Nhà nước được gửi ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 07/01/2023, 10:16

Theo lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, với đặc thù tiền ngân quỹ là có tính linh hoạt, luôn phải sẵn sàng cấp cho các địa phương,...