Tin bất động sản ngày 27/2: Lâm Đồng siết chặt điều kiện tách thửa khiến người dân gặp khó

Tin bất động sản ngày 27/2: Lâm Đồng siết chặt điều kiện tách thửa khiến người dân gặp khó

Bất động sản 27/02/2023, 12:00

Thí điểm cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa quy mô dưới 500 ha; Lạng Sơn phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành; Công ty TNHH...