Điều chỉnh dự án khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Điều chỉnh dự án khu công nghiệp Đức Hòa 1, tỉnh Long An

Bất động sản 30/04/2023, 19:15

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 460/QĐ-TTg ngày 29/4/2023 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng...