Tin bất động sản ngày 15/4: Đà Nẵng khuyến cáo thận trọng khi đăng ký mua NƠXH tại Khu dân cư An Trung 2

Tin bất động sản ngày 15/4: Đà Nẵng khuyến cáo thận trọng khi đăng ký mua NƠXH tại Khu dân cư An Trung 2

Bất động sản 15/04/2023, 18:19

Bình Định công bố 7 khu đất cần thu hút đầu tư dự án nhà ở xã hội;Bắc Giang sẽ thu hồi hơn 1.300ha đất nông nghiệp khu vực thành phố...