Quảng Nam yêu cầu giải quyết vướng mắc về nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu dân cư Thống Nhất

Quảng Nam yêu cầu giải quyết vướng mắc về nghĩa vụ tài chính tại dự án Khu dân cư Thống Nhất

Bất động sản 21/12/2022, 07:36

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang chỉ đạo giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính Khu dân cư Thống Nhất.