Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng tiền thuế

Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ hơn 300 tỷ đồng tiền thuế

Doanh nghiệp 10/05/2024, 08:20

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thành Công Vĩnh Phúc đứng đầu loạt doanh nghiệp nợ thuế, tính đến ngày 31/3 với số tiền nợ hơn 65,9 tỷ đồng,...