Dự án Khu nhà Đoàn Nguyên 'về tay' chủ cũ Khang Điền, giá tăng từ 1.380 tỷ lên gần 3.200 tỷ đồng

Dự án Khu nhà Đoàn Nguyên "về tay" chủ cũ Khang Điền, giá tăng từ 1.380 tỷ lên gần 3.200 tỷ đồng

Bất động sản 23/08/2022, 13:07

Khu nhà ở Đoàn Nguyên từng thuộc về Nhà Khang Điền trước khi CapitaLand mua lại. Tháng 3/2022, dự án về lại chủ cũ nhưng giá tăng từ 1.380 tỷ lên gần 3.200 tỷ.