Giá dầu phản ứng thế nào với các khủng hoảng?

Giá dầu phản ứng thế nào với các khủng hoảng?

Hàng hoá - Tiêu dùng 14/04/2023, 15:21

Sự sụp đổ của những ngân hàng thương mại Mỹ như Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, sau đó là vụ giải cứu Credit Suisse, ngân hàng lớn thứ hai Thụy Sĩ...