Điều hành tiền tệ năm 2023: 'Dĩ bất biến, ứng vạn biến'

Điều hành tiền tệ năm 2023: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến"

Tài chính - Ngân hàng 11/01/2023, 17:23

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước sẽ hành động theo phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong đó bất biến là kiểm soát...