Năm 2023 sẽ kiểm toán 14 tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức tài chính, ngân hàng

Năm 2023 sẽ kiểm toán 14 tập đoàn, tổng công ty và các tổ chức tài chính, ngân hàng

Doanh nghiệp 15/12/2022, 10:23

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ban hành Quyết định số 1482/QĐ-KTNN về việc ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2023. Theo đó, sẽ kiểm toán 14 tập đoàn,...