HoREA kiến nghị Quốc hội về chuyển nhượng dự án xử lý nợ xấu

HoREA kiến nghị Quốc hội về chuyển nhượng dự án xử lý nợ xấu

Bất động sản 29/05/2022, 06:13

Vừa qua, Hiệp hội Bất động sản TP HCM có văn bản trình Ủy ban thường vụ Quốc hội về sự không thống nhất giữa Nghị quyết số 42 thí điểm xử lý nợ xấu