Lợi nhuận giảm hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán, Kinh Bắc nói gì?

Lợi nhuận giảm hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán, Kinh Bắc nói gì?

Bất động sản 31/08/2022, 07:15

Kinh Bắc vừa công bố báo cáo tài chính bán niên đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng, giảm hơn 2.256 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.