Topic : kinh doanh BOT

Tasco được phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi cổ phần để sở hữu SVC Holdings

Tasco được phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi cổ phần để sở hữu SVC Holdings

Doanh nghiệp 29/08/2023, 07:50

Công ty Cổ phần Tasco (mã chứng khoán: HUT) vừa nhận được Công văn số 5880/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu...

Tasco chính thức được phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% SVC Holdings

Tasco chính thức được phát hành cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi cổ phần để sở hữu 100% SVC Holdings

Doanh nghiệp 29/08/2023, 07:22

Tasco sẽ thực hiện việc phát hành hoán đổi để SVC Holdings trở thành Công ty TNHH Một thành viên 100% vốn thuộc Tasco.